payday loans
 

Могилевский государственный университет
имени А.А. Кулешова

Türkmen wersiýa Türkçe sürümü 中国版 La version en français Die Version deutsch English version Беларуская версія

Журнал

Журнал включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований на 2017 год по следующим отраслям науки и научным направлениям:

Серыя А.  Гуманітарныя навукі: гісторыя, філасофія, філалогія (исторические; филологические; философские)
Серыя В.  Прыродазнаўчыя навукі: матэматыка, фізіка, біялогія (биологические; физико-математические)
Серыя С.  Псіхолага-педагагічныя навукі: педагогіка, псіхалогія (педагогические; психологические)
Серыя D.  Эканоміка, сацыялогія, права (социологические; экономические; юридические)

Научно-методический журнал «Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова» включен в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), лицензионный договор № 811–12/2014

Галоўная рэдакцыйная калегія:
д-р гіст. навук прафесар Д.С. Лаўрыновіч (галоўны рэдактар);
д-р філас. навук прафесар М.І. Вішнеўскі (нам. галоўнага рэдактара);
д-р гіст. навук прафесар Я.Р. Рыер (старшыня рэдакцыйнага савета серыі А);
Л.І. Будкова (адказны сакратар)

Серыя А.  ГУМАНІТАРНЫЯ НАВУКІ (ГІСТОРЫЯ, ФІЛАСОФІЯ, ФІЛАЛОГІЯ)

Гісторыя:
д-р гіст. навук прафесар К.М. Бандарэнка (Магілёў)
д-р гіст. навук прафесар І.А. Марзалюк (Магілёў)

Філасофія:
д-р філас. навук прафесар М.І. Вішнеўскі (Магілёў)
д-р філас. навук прафесар П.С. Карака (Мінск)
д-р філас. навук прафесар А.П. Пунчанка (Адэса, Украіна)
д-р філас. навук М.С. Конах (Днепрадзяржынск, Украіна)
канд. філас. навук дацэнт В.У. Старасценка (Магілёў)
канд. філас. навук дацэнт А.В. Дзячэнка (Магілёў)

Філалогія:
д-р філал. навук дацэнт А.М. Макарэвіч (Магілёў)
д-р філал.навук прафесар Т.М. Валынец (Мінск)
канд. філал. навук дацэнт Т.Р. Міхальчук (Магілёў)
канд. філал. навук дацэнт М.М. Караткоў (Магілёў)
канд. філал. навук дацэнт А.С. Лаўшук (Магілёў)
канд. філал. навук дацэнт С.А. Наскоў (Магілёў)
канд. філал. навук дацэнт А.В. Доўгаль (Магілёў)

Галоўная рэдакцыйная калегія:
д-р гіст. навук прафесар Д.С. Лаўрыновіч (галоўны рэдактар);
д-р філас. навук прафесар М.І. Вішнеўскі (нам. галоўнага рэдактара);
д-р гіст. навук прафесар Я.Р. Рыер (нам. галоўнага рэдактара);
канд. фіз.-мат. навук дацэнт Б.Д. Чабатарэўскі (старшыня рэдакцыйнага савета серыі В);
Л.І. Будкова (адказны сакратар)

Серыя В.  ПРЫРОДАЗНАЎЧЫЯ НАВУКІ (БІЯЛАГІЧНЫЯ, ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫЯ)

Матэматыка, фізіка:
д-р фіз.-мат. навук прафесар У.І. Лебедзеў (Магілёў)
д-р фіз.-мат. навук прафесар В.А. Еравенка (Мінск)
д-р фіз.-мат. навук прафесар В.І. Бернік (Мінск)
д-р фіз.-мат. навук, галоўны навук. супрац. ІТМ НАНБ В.М. Лапцінскі (Магілёў)
д-р фіз.-мат. навук прафесар А.Б. Соцкі (Магілёў)
д-р фіз.-мат. навук дацэнт А.М. Гальмак (Магілёў)
д-р тэхнічных навук А.С. Турцэвіч (Мінск)
канд. фіз.-мат. навук дацэнт С.М. Чарноў (Магілёў)

Біялогія:
д-р біял. навук прафесар Н.П. Максімава (Мінск)
д-р мед. навук прафесар А.В. Марачкаў (Магілёў)
д-р біял. навук дацэнт А.Д. Навумаў (Мінск)
д-р біял. навук дацэнт С.У. Лазарэвіч (Горкі)
канд. біял. навук дацэнт М.В. Акуліч (Магілёў)
д-р мед. навук Н.І. Сімчанка (Магілёў)
д-р геагр. навук прафесар П.С. Лопух (Мінск)
д-р хім. навук прафесар Г.М. Раганаў (Мінск)
д-р хім. навук прафесар А.Г. Палячонак (Магілёў)

Галоўная рэдакцыйная калегія:
д-р гіст. навук прафесар Д.С. Лаўрыновіч (галоўны рэдактар);
д-р філас. навук прафесар М.І. Вішнеўскі (нам. галоўнага рэдактара);
д-р гіст. навук прафесар Я.Р. Рыер (нам. галоўнага рэдактара);
канд. пед. навук дацэнт В.А. Анішчанка (старшыня рэдакцыйнага савета серыі С);
Л.І. Будкова (адказны сакратар)

Серыя C.  ПСІХОЛАГА-ПЕДАГАГІЧНЫЯ НАВУКІ (ПЕДАГОГІКА, ПСІХАЛОГІЯ, МЕТОДЫКА)

Педагогіка:
д-р пед. навук прафесар А.М. Радзькоў (Мінск)
д-р пед. навук прафесар В.І. Загрэўскі (Магілёў)
д-р пед. навук прафесар А.І. Мельнікаў (Мінск)
канд. пед. навук дацэнт Т.А.  Старавойтава (Магілёў)
канд. пед. навук дацэнт А.І.  Снапкова (Магілёў)

Псіхалогія:
д-р псіхал. навук прафесар Я.Л. Каламінскі (Мінск)
д-р псіхал. навук прафесар Л.А. Кандыбовіч (Мінск)
канд. псіхал. навук дацэнт С.Л. Багамаз (Віцебск)
канд. псіхал. навук дацэнт Э.В. Катлярова (Магілёў)
канд. псіхал. навук дацэнт Ж.А. Барсукова (Магілёў)

Галоўная рэдакцыйная калегія:
д-р гіст. навук прафесар Д.С. Лаўрыновіч (галоўны рэдактар);
д-р філас. навук прафесар М.І. Вішнеўскі (нам. галоўнага рэдактара);
д-р гіст. навук прафесар Я.Р. Рыер (нам. галоўнага рэдактара);
д-р экан. навук прафесар Н.У. Макоўская (старшыня рэдакцыйнага савета серыі D);
Л.І. Будкова (адказны сакратар)

Серыя D.  ЭКАНОМІКА, САЦЫЯЛОГІЯ, ПРАВА

Эканоміка:
д-р экан. навук прафесар Л.У. Пакуш (Горкі)
д-р экан. навук прафесар С.А. Канстанцінаў (Горкі)
канд. экан. навук дацэнт Т.Ф. Балашова (Магілёў)

Сацыялогія:
д-р сацыял. навук прафесар Ю.М. Бубнаў (Магілёў)
д-р сацыял. навук прафесар Н.М. Беляковіч (Мінск)
д-р сацыял. навук дацэнт М.Я. Ліхачоў (Магілёў)
канд. сацыял. навук дацэнт С.М. Ліхачова (Магілёў)

Права:
д-р юрыд. навук прафесар В.М. Бібіла (Мінск)
д-р юрыд. навук прафесар А.Г. Цікавенка (Мінск)
канд. юрыд. навук дацэнт Л.Ф. Лазуціна (Магілёў)
канд. юрыд. навук дацэнт А.І. Пліско (Магілёў)

 

ул. Космонавтов, 1
212022  г. Могилев
Республика Беларусь
Тел.:  28-31-51
alexpzn@mail.ru, alexpzn@yandex.by