payday loans
 

Могилевский государственный университет
имени А.А. Кулешова

Türkmen wersiýa Türkçe sürümü 中国版 La version en français Die Version deutsch English version Беларуская версія
Главная Ждем тебя, абитуриент-2011! Добра быць у дарозе, якую сам выбіраеш

Добра быць у дарозе, якую сам выбіраеш

Для адных ўніверсітэт - гэта месца, дзе яны атрымліваюць вышуйшую адукацыю, а для іншых - гэта "другі дом". Якую ж ролю ў іх жыцці адыграў універсітэт, запыталіся мы ў нашых выпускнікоў.

А.М. МАКАРЭВІЧ, загадчык кафедры беларускай літаратуры, доктар філалагічных навук, выпускнік 1984 г.

Час навучання ў МДПІ імя А.А. Куляшова (так тады называлася наша ўстанова) быў для мяне вельмі каштоўным у многіх адносінах: выхаваўчых, навучальных, грамадзянскіх... Але самае галоўнаетое, што пачатак маёй студэнцкай навуковай працы стаў першым крокам у прафесійнае літаратуразнаўства. Благаславенне на гэты шлях атрымаў ад Валерыя Іосіфавіча Атрашкевіча і Якуба Кірылавіча Усікава. I да цяперашняга часу гэтыя настаўнікі з'яўляюцца для мяне аўтарытэтам, узорам для пераймання, маральным арыенцірам. Інстытут, універсітэт - гэта частка майго жыцця: важная, значная, вызначальная, працяглая, каштоўная...

Т.І. ЯКУБОВІЧ, старшы выкладчык кафедры беларускай і рускай моў, выпускніца 1973 г.

Галоўнае, істотнае бачыцца на адлегласці. Лёс падарыў мне магчымасць вучыцца і працаваць ва ўніверсітэце, надзяліў добрай памяццю пра незабыўнае студэнцтва на філфаку і незвычайна таленавітых, зацікаўленых, улюбёных ў свой прадмет выкладчыкаў. Любоў, пяшчота да роднага слова жыла са мною з дзяцінства, ад маці, аўмацавалася і расквітнела менавіта дзякуючы педагогам: з'явілася жаданне пазнавацьтаямніцы, тварыць, а прастор для дзейнасці адкрыты неабмежавана. Універсітэт падарыў не толькі радасць займацца любімай справай у дружных калектывах на кафедры і ў газеце "УВ", але і шчасце вучыць і вучыцца ў таленавітых студэнтаў, маладзець душой. Універсітэт - другі дом, у якім хораша жыць: вакол столькі надзейных сяброў і проста цудоўных, неабыякавых, добразычлівых людзей.

С. БУЛАНЬКОВА, гл. специалист Могилевского райисполкома, выпускница 2007 года.

Я горжусьтем, что являюсь выпускницей замечательного вуза, среди достоинств которого - верность добрым традициям и умение идти в ногу со временем, высокий профессионализм во всем и особая творческая атмосфера. Но главное достояние университета - коллектив талантливых преподавателей и со­трудников, до глубины души преданных своему делу.

Вуз научил творчески мыслить, рассуждать и принимать ответственные решения, что и помогло мне уверенно шагнуть в но­вую, взрослую жизнь. И одно из самых значимых приобретений студенчества - мои замечательные и верные друзья!

Л.Г. ДУКТОВА, доцент кафедры журналистики ФСФ, выпускница 1998 года.

МГУ - это моя жизнь. Здесь я получаю удовольствие от сво­ей работы, от общения со студентами. Это место, где я могу реализовать свой творческий потенциал, университет дает мне возможности профессионального роста. Я считаю его моим вто­рым домом. Иногда очень трудно провести черту между личным и профессиональным. Университет им. А.А. Кулешова для меня как образ жизни.

С.В. ЮРКЕВИЧ, учитель-дефектолог СШ №8 г. Могилева, выпускница ИПКиПК 2004 г.

По окончании педфака МГПИ им. А.А. Кулешова работала в средней общеобразовательной школе. При работе с детьми, имеющими отклонения в умственном и физическом развитии, испытывала затруднения. Узнав об открытии специальности «Дефектология» в ИПК и ПК МГУ им. А.А. Кулешова, в 2002 году пошла учиться. Днем - работа, вечером - учеба, было нелегко. Но как же интересно! Прекрасные преподаватели, замечательная группа слушателей. Я поняла, что дефектология - мое настоя­щее призвание. В 2004 году окончила ИПК, получила диплом с отличием. Моя жизнь стала более насыщенной, интересной, продуктивной в профессиональном плане, радуют результаты работы с детьми.

У.В. ЯСЕЎ, прарэктар па вучэбнай рабоце, кандыдат палітычных навук, выпускнік 1984 г.

Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова і факультэт абраў свядома. Ведаў, што гэта адна з найлепшых навучальных устаноў Беларусі, якую скончылі вядомыя і выдатныя людзі краіны. Важным было і тое, што тут у свой час навучалася і мая маці. Мэтанакіравана рыхтаваўся, але вытрымаць конкурс здолеў толькі на другі год.

3 таго часу ўніверсітэт - неад'емная частка лесу, што накладае адбітак на стыль жыцця, кола сяброў, памкненні. I сёння ён для мяне - храм навукі і культуры. Тут не проста атрымаў добрую адукацыю, а знайшоў прызванне, за што шчыра ўдзячны свайму дэкану і ўсім педагогам.

Гутарыла А. ДАНІЛЮК.

 

Главная Ждем тебя, абитуриент-2011! Добра быць у дарозе, якую сам выбіраеш